Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp hấp dẫn tại Đà Nẵng

Với quy mô trên 50 nhà hàng phục vụ các món Âu tại các thành phố lớn, sắp tới tập đoàn ẩm thực AFG sẽ mở thêm nhà hàng … Continue reading Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp hấp dẫn tại Đà Nẵng