Hệ thống nhà hàng AFG vẫn hoạt động dịp lễ 2/9

Hệ thống nhà hàng AFG trên toàn quốc trân trọng thông báo nhà hàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường trong suốt dịp lễ 2-4/9/2017. Đặc biệt … Continue reading Hệ thống nhà hàng AFG vẫn hoạt động dịp lễ 2/9